fbpx
 

Dopravné inšpekcie

Vysoko efektívna a presná Dopravná inšpekcia pomocou našich dronov
Dopravný prieskum je dôležitý proces, ktorým sa zhromažďujú údaje o cestnej doprave. Tieto údaje sa následne používajú na rôzne účely, ako napríklad plánovanie dopravy, analýzu a optimalizáciu ciest a križovatiek, zlepšenie bezpečnosti na cestách a mnoho ďalších.

Drone Vision využíva pokročilé technológie a algoritmy na zhromažďovanie a analýzu údajov o cestnej doprave. Dokážeme spracovať obrovské množstvo dát a poskytnúť dôkladné a presné výsledky.

Využitie dopravnej inšpekcie pomocou dronov môže mať pozitívny vplyv na bezpečnosť na cestách, hospodársku efektivitu a pohodlie cestujúcich.
Jedným z hlavných prínosov dopravnej inšpekcie pomocou dronov je schopnosť spracovať a analyzovať videozáznamy z kamier umiestnených na miestach s vysokou intenzitou cestnej dopravy. Tieto kamery zachytávajú pohyb vozidiel a následne sa ich pohyb analyzuje. Systém dokáže rozpoznať jednotlivé vozidlá, určiť ich rýchlosť a trasu, identifikovať zápchy a kolóny a mnoho ďalších parametrov.

Vďaka týmto údajom môžeme poskytnúť cenné informácie pre plánovanie ciest a križovatiek, ale aj pre zlepšenie bezpečnosti na cestách. Napríklad môžeme identifikovať miesta so zvýšeným rizikom nehôd a navrhnúť opatrenia na ich zlepšenie.
https://dronevision.sk/wp-content/uploads/2023/03/Multi-camera-trajectory-merging-visual-1-1.png
EFEKTÍVNA DOPRAVA V REÁLNOM ČASE
V reálnom čase dokážeme v milisekundách pochopiť dopravu a použiť tieto informácie na prispôsobenie riadenia dopravných svetiel alebo na uskutočnenie prieskumov.
VYTVORENÉ PRE VŠETKY MOŽNÉ SCENÁRE
Poskytujeme riešenia na mnohých rôznych úrovniach – od zeme až po oblaky. Ľubovoľný scenár, ktorý potrebujete, môže byť nakonfigurovaný na mieru pre vaše účely a služby, ktoré ponúkate.
MULTIMODÁLNA DETEKCIA

Naše riešenia analyzujú správanie všetkých účastníkov premávky: vozidiel, cyklistov a dokonca aj chodcov.
KOMPLEXNÝ PREHĽAD O PREMÁVKE
Len počítanie jednoducho nestačí. To je dôvod, prečo vám naša analýza poskytuje presné údaje o trajektórii, rýchlosti a bezpečnosti každého objektu.
https://dronevision.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-16_210054.png
DataFromSky

DroneVision pri poskytovaní služieb dopravných analýz spojili sily s DataFromSky a stali sa certifikovaným partnerom.
DATAFROMSKY

DataFromSky poskytuje jednotný framework pre analýzy premávky. Všetko, čo potrebujete na vyhodnocovanie dopravných situácií v mestách, na diaľniciach, na parkoviskách, v budovách v reálnom čase alebo po nahrávaní… v jednej komplexnej platforme.