fbpx
 

Inšpekcie

Inšpekcia pomocou dronov umožňuje rýchly a bezpečný prístup do oblastí, ktoré môžu predstavovať zdravotné, bezpečnostné a environmentálne riziká.

Bezpečne, rýchlo, detailne

Pre zaručenie podmienok kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia, životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti je dôležité vykonávať pravidelné inšpekcie, aby ste sa ubezpečili, že tieto podmienky spĺňate. Či už sú inšpekcie:

• povinné: vyžadované aplikovateľnými zákonmi alebo nariadeniami, ktoré podmieňujú prevádzkovú licenciu,

• dobrovoľné: založené na špecifických sektorových požiadavkách alebo uznávaných medzinárodných normách,

• súkromné: založené na Vašich vlastných osnovách, normách alebo požiadavkách.
Inšpekcie pomocou dronov napomáhajú inšpektorom vyhnúť sa nebezpečným situáciám. Namiesto nebezpečného lezenia do vysokých výšok ponúkame možnosť nahradiť toto riziko dronom.

Aj keď je pravda, že väčšina kontrol pomocou dronov je vizuálnych, pričom dron jednoducho nahradí oči inšpektora, drony môžu byť vybavené aj termo kamerou, alebo špeciálnymi senzormi, ktoré im umožňujú vykonávať ďalšie druhy kontrol. Na kontrolu je možné v zásade použiť akýkoľvek druh snímača, ktorý sa zmestí na UAV.

Napríklad pri inšpekciách úniku tepla niektorí inšpektori nasadia na svoj dron termokameru, aby zistili, kde z budovy uniká teplo.
Inšpekcie

INŠPEKCIEBezpečnosť na obzore

V PLNEJ PREVÁDZKE
Každá minúta odstávky predstavuje prevádzkové náklady. Vďaka použitiu dronov je možné vykonať inšpekcie bez odstavenia prevádzky.
UMELÁ INTELIGENCIA
Pri mnohých zariadeniach je možné použiť na detekciu defektov a porúch umelú inteligenciu, čo skráti čas potrebný na vyhodnocovanie a zvýši presnosť inšpekcie.

Príklady inšpekcií

Inšpekcie únikov tepla

Inšpekcie únikov tepla
Termografia meria povrchové teploty pomocou infračervenej kamery. Tá vidí svetlo, ktoré je v tepelnom spektre. Obrázky na videu, alebo fotografiách zaznamenávajú teplotné výkyvy na povrchu budovy, od bielej pre teplé oblasti až po čierne pre chladnejšie oblasti. Výsledné obrázky pomáhajú určiť, či je potrebná izolácia. Slúžia tiež ako nástroj kontroly kvality na zabezpečenie správnej inštalácie izolácie.

Inšpekcie dopravnej infraštruktúry

Inšpekcie dopravnej infraštruktúry
Drony sa v súčasnosti na celom svete používajú na kontrolu mostov, infraštruktúry leteckej dopravy, železníc , ciest…
Sú prevádzkované za zlomok času oproti tradičným inšpekciám.

Inšpekcie energetickej infraštruktúry

Inspekcie vysokeho napatia
Inštalácie elektrického vedenia si vyžadujú pravidelné inšpekčné kontroly, aby sa zabezpečila kontinuita služby a zabránilo sa incidentom.
Riešenie na kontrolu izolátorov spočíva v analýze izolátorov z vizuálneho aj infračerveného videozáznamu s cieľom zistiť anomálie (napr. chyby, horúce miesta).

Inšpekcie produktovodov

Produktovody
Pilot drona má okamžitý prehľad o stave potrubia z bezpečného miesta a v prípade zistenia závady môže detailne zamerať a skontrolovať oblasť.
Termokamera navyše dokáže zachytiť chyby vnútornej tepelnej izolácie a úniky pod povrchom zeme, vďaka čomu je možné predchádzať veľkým haváriám, ktoré by mali za následok hospodárske straty a ohrozenie zdravia a životov verejnosti.