fbpx
 

Tvorba mapových podkladov

Kompletná 2D a 3D reprezentácia reality

Ortomozaika

Mapy vo verejných registroch sú často zastaralé, alebo nedostupné, čo značne komplikuje naplnenie budúcich vízií.
Mapy sú viac ako diagramy, ktoré vám pomôžu navigovať z bodu A do bodu B. Sú to okná do informácií, ktoré nám umožňujú preskúmať náš svet, lepšie ho pochopiť a produktívnejšie s ním pracovať. Mapy môžu vzbudiť našu zvedavosť, poskytnúť prehľad, podnietiť nás k činom a pomôcť nám vytvoriť riešenia pre lepší svet.
Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby ste disponovali presnými, spoľahlivými a aktuálnymi priestorovými údajmi.

Vzhľadom na rýchlo sa meniaci vzhľad krajiny predovšetkým vplyvom ľudskej činnosti, je potrebné zbierať a aktualizovať priestorové údaje takými metódami, ktoré sú vysoko efektívne, výkonné a rýchle.
Medzi takéto metódy patrí aj fotografovanie dronom a výsledky z neho spracované do podoby digitálnych ortofotosnímok resp. ortofotomozaiky.

Vďaka tomu je možné vytvárať presné 2D mapy a 3D modely z fotografií z dronu, ktoré taktiež umožňujú napríklad meranie vzdialenosti, plochy a objemu, pridanie popiskov, generovanie výškových profilov, virtuálne inšpekcie, sledovať a dokumentovať postup stavby pomocou vizuálnej časovej osy, porovnávať objem v čase, porovnať dve verzie mapy pre zistenie rozdielov

Tvorba mapových podkladov

ORTOMOZAIKAVšestranné dáta

UMELÁ INTELIGENCIA
Z leteckých záberov vytvárame vektorové dáta za pomoci umelej inteligencie. Aj vďaka tomu dokážeme automaticky detegovať rôzne objekty ako napríklad cesty, stromy, domy… bez rozdielu ich veľkosti. Tzn od širokej cesty až po malú prasklinu, od jedného stromu až po celý les.

MAPY SÚ DÁTA
Mapy nielenže identifikujú problémy, pomáhajú ich aj riešiť. Pomôžeme vám analyzovať mapové dáta, ktoré sú následne pre vás kvalitným zdrojom informácií pre projekty – či už pre zlepšovanie komunít, prípravu na mimoriadne situácie alebo plánovanie budúcnosti

Typy výstupov, ktoré dodávame

Farebné mračno bodov

pointcloud
Farebné mračno bodov obsahuje priestorové informácie a informácie o farbe každého bodu.

Klasifikované mračno bodov

classified pointcloud
Automatizovanou klasifikáciou je mračno bodov rozdelené na 5 skupín – terén, cestné povrchy, vysoká vegetácia, budovy a objekty vytvorené človekom.

Ortomozaika

orthomozaika
2D mapa ktorá je geometricky korigovaná tak, aby zobrazenie objektov na zemi bolo kolmé, preto na rozdiel od klasických leteckých snímkov sú budovy kolmé.

Vrstevnice

vrstevnice
Vrstevnice predstavujú vektorové informácie o výške terénu.

Digitálny model terénu (DTM)

DTM
Model terénu obsahuje informácie o výške terénu, sú z neho odstránené budovy a podobné objekty. Model terénu je jedným z vhodnch podkladov napríklad pre hydrologické štúdie.

Digitálny model povrchu (DSM)

DSM
Model terénu popisuje nadmorskú výšku všetkých objektov.

Indexy

NDVI
Z multispektrálnych dát je možné vytvárať indexy ktoré umožnia ľahko identifikovať zdravie rastlín, dostatok živín a podobne.

Termálne mapy

IR
Termálne mapy poskytujú informáciu o teplote povrchu pre každý bod.

3D textured mesh

pointcloud
3D model je vernou vizuálnou reprezentáciou mapovaných objektov. Ich použitie je vhodné napríklad pre prezentačné účely ale aj napríklad na vizuálnu inšpekciu.